Čtvrtek, 30. 11. 2017

SRZ z veřejného zdravotnictví pro kruh č. 3 a č. 4

27., 28. a 30. 11. 2017

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Přidat do mého kalendáře