Čtvrtek, 30. 11. 2017

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Online nástroje pro práci lékaře a pedagoga

Seminář proběhne 30. 11. v počítačové učebně Ústavu vědeckých informací v pavilonu č. 7.

Přidat do mého kalendáře