Pondělí, 27. 11. 2017

Cena Wernera von Siemense 2017

Společnost Siemens, s. r. o., vyhlásila další ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense 2017 o nejlepší diplomové nebo dizertační práce.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Uzavření pokladny

27. 11. 2017

Přidat do mého kalendáře