Pátek, 24. 11. 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

SRZ z pediatrie pro 7. a 8. kruh

20.–22. a 24. 11. 2017

Přidat do mého kalendáře