Středa, 8. 11. 2017

Přerušení výuky

V době konání setkání navržených kandidátů na funkci děkana se členy akademické obce ve středu 8. 11. 2014 od 14 hodin bude z rozhodnutí děkana přerušena výuka.

Setkání navržených kandidátů na funkci děkana s akademickou obcí

Aktualizováno. Návrhové kolo skončilo v pátek 20. října 2017. Navržení měli do 3. listopadu 2017 čas na to, aby výboru zaslali souhlas s navržením, volební program a životopis. Zveme všechny na setkání navržených s akademickou obcí, které proběhne ve středu 8. listopadu od 14 hod. ve Velké posluchárně. Dle informací volební komise k 3. 11. 2017 kandidaturu přijal a potřebné doklady dodal jediný navržený kandidát, a to stávající děkan prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Volební program, životopis a souhlas s navržením na funkci děkana přinášíme dále.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Děkanský den MFF UK

Citační databáze Web of Science a Scopus

Přijďte 8. 11. na školení o databázích Web of Science a Scopus.

Přidat do mého kalendáře