Zveřejnění výsledku výběrového řízení – Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

V Praze dne 1. 11. 2019

Zveřejnění výsledku výběrového řízení

Na základě závěru z jednání komise pro výběrové řízení dne 22. 10. 2019 jsem rozhodl doporučit jmenování do funkce:

přednosty Oční kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Martina Hložánka, Ph.D., FEBO

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan 2. LF UK

Vydáno: 4. 11. 2019 / Poslední aktualizace: 4. 11. 2019 / Odpovědná osoba: Miroslava Klobková