Zveřejnění výsledku výběrového řízení – Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol

V Praze dne 25. 11. 2019

Zveřejnění výsledku výběrového řízení

Na základě závěru z jednání komise pro výběrové řízení dne 12. 11. 2019 jsem rozhodl doporučit jmenování do funkce:

přednosty Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Jana Janouška, Ph.D.

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan 2. LF UK

Vydáno: 25. 11. 2019 / Poslední aktualizace: 25. 11. 2019 / Odpovědná osoba: Miroslava Klobková