Zveřejnění výběrového řízení – Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol

V Praze dne 22. 10. 2019

Zveřejnění výběrového řízení na místo akademického pracovníka

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo:

  • akademického pracovníka pro pracoviště

    Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol s pracovním úvazkem 0,200 s předpokládaným dnem nástupu 1. 2. 2020

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání lékařského či přírodovědného směru

  • profesura v oboru Lékařská mikrobiologie

  • aktivní publikační činnost v časopisech s impact faktorem

  • aktivní znalost AJ

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti a alespoň jednou referencí přijímá do 30 dnů po zveřejnění výběrového řízení: Děkanát 2. LF UK, Personální a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5 – Motol

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan 2. LF UK

 

Vydáno: 22. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 22. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Miroslava Klobková