Zveřejnění výběrového řízení – Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol

V Praze dne 13. 11. 2019

Zveřejnění výběrového řízení na místo akademického pracovníka

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol:

  • s pracovním úvazkem 0,200
  • s předpokládaným dnem nástupu 1. 1. 2020

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání lékařského směru
  • specializace v oboru
  • znalost AJ

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti a alespoň jednou referencí přijímá do 30 dnů po zveřejnění výběrového řízení:

Děkanát 2. LF UK, Personální a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5 – Motol

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan 2. LF UK

Vydáno: 13. 11. 2019 / Poslední aktualizace: 13. 11. 2019 / Odpovědná osoba: Miroslava Klobková