Zveřejnění výběrového řízení – Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Praze dne 23. 1. 2020

Zveřejnění výběrového řízení na místo akademického pracovníka

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol.

  • s pracovním úvazkem 0,300
  • s předpokládaným dnem nástupu 1. 3. 2020

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání lékařského směru
  • specializace v oboru Neonatologie
  • znalost AJ

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti a alespoň jednou referencí přijímá do 30 dnů po zveřejnění výběrového řízení:

Děkanát 2. LF UK, Personální a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5 – Motol

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Vydáno: 23. 1. 2020 / Poslední aktualizace: 23. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Miroslava Klobková