Vyhlášení doplňovacího řízení

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívám svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy v rámci doplňovacího řízení a posunuji bodovou hranici pro přijetí ke studiu u těchto studijních programů:

- magisterský studijní program Všeobecné lékařství: z 205 bodů na 193 bodů, tj. bylo přijato dalších 89 studentů;

- navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie: ze 183 bodů na 180 bodů, tj. byli přijati další 4 studenti;

- bakalářský studijní program Fyzioterapie: ze 183 bodů na 167 bodů, tj. bylo přijato dalších 23 studentů;

- bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství: ze 139 bodů na 127 bodů, tj. bylo přijato dalších 11 studentů;

- bakalářský studijní program Pediatrické ošetřovatelství: ze 101 bodů na 59 bodů, tj. byli přijati další 3 studenti.


Doplňovací řízení 2. kolo:

- navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie: ze 180 bodů na 178 bodů, tj. byli přijati další 3 studenti;

- bakalářský studijní program Fyzioterapie: ze 167 bodů na 146 bodů, tj. bylo přijato dalších 14 studentů.

 

Zápis do 1. ročníku pro uchazeče přijaté v doplňovacím řízení (2. kolo):

17. 7. 2019 v 9.00 na Studijním oddělení 2. LF UK.

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan

Vydáno: 18. 7. 2019 / Poslední aktualizace: 18. 7. 2019 / Odpovědná osoba: Michal Hladík