SZZ – studijní obor Fyzioterapie

Bakalářský a navazující studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Fyzioterapie

Státní závěrečné zkoušky se budou konat

21. 5. až 22. 6. 2018 v 8 hodin

na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství, část pro dospělé – 1. patro, uzel D, stážovna 1 a 2).
 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Vydáno: 9. 4. 2018 / Odpovědná osoba: Marie Havlová