Stipendium – rozhodný prospěchový průměr

V Praze dne 21. 10. 2019

V souladu se Stipendijním řádem Univerzity Karlovy, Pravidly pro přiznávání stipendií na 2. LF UK a podle čl. 2, odst. 4) Opatření děkana č. 6/2018  vyhlašuji rozhodný prospěchový průměr nutný pro získání stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2018/19  takto:

studijní obor ročník studijní průměr
Magisterský studijní program Všeobecné lékařství studenti 2. ročníku 100
Magisterský studijní program Všeobecné lékařství studenti 3. ročníku 100
Magisterský studijní program Všeobecné lékařství studenti 4. ročníku 117
Magisterský studijní program Všeobecné lékařství studenti 5. ročníku 100
Magisterský studijní program Všeobecné lékařství studenti 6. ročníku 100
Navazují magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie studenti 1. ročníku za předchozí Bc. studium 130
Navazují magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie studenti 2. ročníku 108

Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor  Fyzioterapie
a Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra

studenti 2. ročníku 133
Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor  Fyzioterapie
a Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra
studenti 3. ročníku 121


prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Zpracovala:
M. Havlová

Vydáno: 24. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Marie Havlová