Státní závěrečné zkoušky (Bc. a NMgr.) pro obor Fyzioterapie

Státní závěrečné zkoušky (Bc. i NMgr.) pro obor Fyzioterapie se budou konat 25. 5. – 24. 6. 2020 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

 

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Vydáno: 20. 4. 2020 / Odpovědná osoba: Jana Ocelková, DiS.