Státní zavěrečné zkoušky – Bc. a NMgr. Fyzioterapie

Státní závěrečné zkoušky – Bc. i NMgr. obor Fyzioterapie – se budou konat 8. 9.  – 15. 9. 2021 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Vydáno: 16. 7. 2021 / Upraveno: 10. 9. 2021 / Responsible person: Jana Ocelková, DiS.