Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací – Bc. Všeobecná sestra

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací pro studenty Bc. Všeobecná sestra se budou konat 4. 6. 2020 od 10.00 hod. v učebně G Samostatného oddělení vzdělávání, v učebnách SP-1 a SP-2.

PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA

přednosta Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol

Vydáno: 6. 5. 2020 / Poslední aktualizace: 6. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Jana Ocelková, DiS.