Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví

Státní rigorózní zkoušky pro studenty 4. ročníku z Veřejného zdravotnictví se budou konat 23. 6. 2020 v 8.00 na Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, Pavilon Q (Zelený pavilon). Přihlášky prostřednictvím SIS.

MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

vedoucí Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK

Vydáno: 20. 5. 2020 / Poslední aktualizace: 20. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová