Státní rigorózní zkoušky z pediatrie

Státní rigorózní zkoušky z pediatrie se budou konat v akademickém roce 2020/2021 v těchto termínech:

  • 23. 11. 2020 – 27. 11. 2020
  • 15. 2. 2021 – 19. 2. 2021
  • 12. 4. 2021 – 16. 4. 2021
  • 21. 6. 2021 – 25. 6. 2021

Studenti se dostaví v 7.30 na sekretariát Pediatrické kliniky, dětský monoblok, 1. patro, uzel D.

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
přednosta Pediatrické kliniky

Vydáno: 1. 10. 2020 / Poslední aktualizace: 1. 10. 2020 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová