Státní rigorózní zkoušky z Interny

Opravné a doplňkové státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství pro české i zahraniční studenty se budou konat ve dnech:

27. 5. 2020

28. 5. 2020

29. 5. 2020

Studenti se dostaví v 7.30 k sekretariátu Interní kliniky (4. patro, uzel D).

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

přednosta Interní kliniky

Vydáno: 5. 5. 2020 / Poslední aktualizace: 5. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová