Státní rigorózní zkouška z veřejného zdravotnictví

Státní rigorózní zkoušky pro studenty 4. ročníku z veřejného zdravotnictví se budou konat 2. 9. 20217. 9. 20218.00 na Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, Pavilon Q (Zelený pavilon).

Přihlášky prostřednictvím SIS.

 

MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
vedoucí Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK

Vydáno: 10. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová