Státní rigorózní zkouška z Interny

Opravný termín státních rigorózních zkoušek z Vnitřního lékařství se bude konat dne 26. 7. 2021.

Studenti se dostaví v 7.30 hod. k sekretariátu Interní kliniky (uzel D, 4. patro).

prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
přednosta Interní kliniky

Vydáno: 15. 7. 2021 / Upraveno: 16. 7. 2021 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová