Státní rigorózní zkouška z Interny

Opravný termín státních rigorózních zkoušek z Vnitřního lékařství se bude konat dne 8. 9. 2020

Studenti se dostaví v 7.30 hod. k sekretariátu Interní kliniky (uzel D, 4. patro).

doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.

přednosta Interní kliniky

Vydáno: 16. 7. 2020 / Poslední aktualizace: 16. 7. 2020 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová