Státní rigorózní zkouška z gynekologie a porodnictví – úprava termínu

Státní rigorózní zkoušky z gynekologie a porodnictví se budou konat

pro kruh č. 7 a č. 8

21. 6. 2021 v 8.00
22. 6. 2021 v 8.00
24. 6. 2021 v 8.00

v knihovně Gynekologicko-porodnické kliniky, uzel D, 5. patro

doc. MUDr. Roman Chmel, Ph.D., MHA
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky

Vydáno: 15. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová