Státní rigorózní zkouška z chirurgie

Mimořádná státní rigorózní zkouška z chirurgie se bude konat 6. 9. 2021.

Studenti se dostaví v 9.00 na sekretariát Chirurgické kliniky – část pro dospělé, uzel A-B, 1. patro.

 

doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D.
přednosta Chirurgické kliniky

Vydáno: 27. 7. 2021 / Upraveno: 27. 7. 2021 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová