SRZ z veřejného zdravotnictví pro kruh č. 3 a č. 4

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví pro kruh č. 3 a č. 4 se budou konat

27. 11. 20178.00
28. 11. 2017
8.00
30. 11. 2017
8.00

na Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, Pavilon Q (Zelený pavilon).

Přihlášky prostřednictvím SIS.

MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
vedoucí Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

Vydáno: 25. 8. 2017 / Poslední aktualizace: 25. 8. 2017 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová