SRZ z pediatrie

Státní rigorózní zkouška z pediatrie pro studenty 7. a 8. kruhu se bude konat

19. 11., 20. 11. a 21. 11. 2018

Studenti se dostaví v 7.30 na sekretariát Pediatrické kliniky, dětský monoblok, 1. patro, uzel D.

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
přednosta Pediatrické kliniky

Vydáno: 5. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová