SRZ z Gynekologie a porodnictví

Státní rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví se budou konat

18. 11. 2019 v 8.00
19. 11. 2019 v 8.00
20. 11. 2019 v 8.00

3. 2. 2020 v 8.00
4. 2. 2020 v 8.00

10. 2. 2020 v 8.00
11. 2. 2020 v 8.00
12. 2. 2020 v 8.00

6. 4. 2020 v 8.00
7. 4. 2020 v 8.00
8. 4. 2020 v 8.00

14. 4. 2020 v 8.00
15. 4. 2020 v 8.00

15. 6. 2020 v 8.00
16. 6. 2020 v 8.00
17. 6. 2020 v 8.00

v knihovně Gynekologicko-porodnické kliniky, uzel D, 5. patro

MUDr. Roman Chmel, Ph.D., MHA
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky

Vydáno: 20. 9. 2019 / Poslední aktualizace: 20. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová