SRZ z Gynekologie a porodnictví

Mimořádná státní rigorózní zkouška z Gynekologie a porodnictví se bude konat dne

4. 9. 2019 v 8.00

v knihovně Gynekologicko-porodnické kliniky, uzel D, 5. patro

MUDr. Roman Chmel, Ph.D., MHA

přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky

Vydáno: 18. 6. 2019 / Poslední aktualizace: 19. 6. 2019 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová