SRZ z gynekologie a porodnictví

Státní rigorózní zkoušky z gynekologie a porodnictví se budou konat

20. 11. 2017 v 8.00
21. 11. 2017 v 8.00
22. 11. 2017 v 8.00

29. 1. 2018 v 8.00
30. 1. 2018 v 8.00

5. 2. 2018 v 8.00
6. 2. 2018 v 8.00
7. 2. 2018 v 8.00

3. 4. 2018 v 8.00
4. 4. 2018 v 8.00
5. 4. 2018 v 8.00

11. 6. 2018 v 8.00
12. 6. 2018 v 8.00
13. 6. 2018 v 8.00

v knihovně Gynekologicko-porodnické kliniky, uzel D, 5. patro
 

MUDr. Roman Chmel, Ph.D., MHA
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky

Vydáno: 20. 9. 2017 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová