Úřední deska

Mimořádná státní rigorózní zkouška z Chirurgie se bude konat 8. 9. 2020 v 9.00 hod.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo přednosty Ústavu farmakologie 2. LF UK.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro pracoviště Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místa akademických pracovníků Ústavu patologické fyziologie 2. LF UK.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka Ústavu patologické fyziologie 2. LF UK.

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat 13. a 14. 7. 2020.

Státní závěrečné zkoušky (Bc. i NMgr.) pro obor Fyzioterapie se budou konat 25. 5. – 24. 6. 2020 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

Zveřejňujeme další termíny státních rigorózních zkoušek z Veřejného zdravotnictví.

Státní rigorózní zkoušky pro studenty 4. ročníku z Veřejného zdravotnictví se budou konat 23. 6. 2020 v 8.00.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací pro studenty bakalářského oboru Všeobecná sestra se budou konat 4. 6. 2020 od 10.00 hod.

Opravné a doplňkové státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství pro české i zahraniční studenty se budou konat ve dnech 27. až 29. 5. 2020.

Státní rigorózní zkouška z Pediatrie pro studenty 3. a 4. kruhu se bude konat 15. 6., 17. 6., 18. 6. a 19. 6. 2020.

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat od 18. do 21. května 2020.

Mimořádné státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství pro české i zahraniční studenty.

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství.

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví.

Harmonogram akademického roku 2019/2020 byl stanoven opatřením děkana č.5/2019 a je dostupný na webu fakulty.