Prof. Martin Bojar k výročí sametové revoluce

Štítky: 

Prof. Martin Bojar z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol vzpomíná na události 17. listopadu 1989 v knize rozhovorů i v interview na YouTube.


Univerzitní nakladatelství Karolinum vydalo knihu rozhovorů 17 fakult 17. listopadu. 2. lékařskou fakultu, v době revolučních událostí Fakultu dětského lékařství, v knize „zastupuje“ prof. Bojar.

O sametové revoluci poskytl prof. Bojar rozhovor také pro Fakultní nemocnici v Motole. Pustit si ho můžete na YouTube.

Vydáno: 21. 11. 2019 / Poslední aktualizace: 21. 11. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora