Prof. Jana Hercogová o postgraduálním vzdělávání a o přípravě učebnice Klinická dermatovenerologie

Rozhovor s přednostkou Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce prof. MUDr. Janou Hercogovou, CSc., na serveru Zdravotnictví a medicína (31. 5. 2019; Jana Hercogová: V postgraduálním vzdělávání vládne chaos, tázal se Lukáš Malý).

Hercogová, Jana a kol.:
Klinická dermatovenerologie,
1. díl, 2019, 1568 s.
Vydáno: 3. 6. 2019 / Poslední aktualizace: 3. 6. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.