Doc. Jana Prausová vystoupila v duelu DVTV na téma léčby rakoviny a psychosomatiky

Diskusi doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, přednostky Onkologické kliniky 2. LF UK a FNM a předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, s MUDr. Vladislavem Chválou, předsedou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, sledujte v DVTV (9. 7. 2018).

Onkoložka: Je mi líto lidí, kteří šarlatánům a Aktipu uvěří. Psychosomatika rakovinu nevyléčí, DVTV, 9. 7. 2018.

Vydáno: 9. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.