Oddělení pro vědu a výzkum

Oddělení pro vědu a výzkum podporuje vědu na 2. lékařské fakultě zejména poradenstvím při přípravě a řešení grantových projektů. Chceme být co nejvíce nápomocni jak žadatelům o granty a dotace, tak úspěšným řešitelům a nabídnout jim svou odbornou pomoc. Kromě grantových aktivit zajišťujeme organizaci vědeckých konferencí a připravujeme materiály pro jednání vědecké rady.

Více informací naleznete v sekci Věda a výzkum.

funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí oddělení, grantové projekty – evropské projekty, mezinárodní projekty, OPVVV, Technologický skaut 22443 5828
grantové projekty – AZV, PRIMUS, IPE 22443 5839
grantové projekty – GA UK, GA ČR 22443 5829
projekty OP VVV 22443 5858
NPU, TRIO, projekty související s transferem technologií, transfer technologií – „Technologický skaut 22443 5818
Vydáno: 8. 12. 2014 / Poslední aktualizace: 3. 4. 2018 / Odpovědná osoba: Ing. Renáta El Bourahi