Opatření děkana č. 9/2013

Platnost: 30. 12. 2013
Účinnost: od 30. 12. 2013 do 30. 9. 2014
Gestor: Studijní oddělení
 

V Praze, 30. 12. 2013

Opatření děkana č. 9/2013

přiznání stipendií vynikajícím studentům 2. LF UK dle čl. 8a Stipendijního řádu UK v Praze
 

V souladu s čl. 8a Stipendijního řádu UK rozhoduji vyplatit
 

  • 5000 Kč každému pregraduálnímu studentovi, který splňuje kritéria pro výplatu prospěchového stipendia
     
  • 8000 Kč každému studentovi doktorského (PGS) studia zapsanému v ak. roce 2013/14 v prezenční formě studia, který dosáhl za předchozí ak. rok 2012/13 hodnocení A
     

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

Vydáno: 30. 12. 2013 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová