Opatření děkana č. 8/2014

Platnost: 6. 11. 2014
Účinnost: od 6. 11. 2014
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum
 

čerpání finančních prostředků řešiteli z režie grantů v závěru roku 2014

Podmínky čerpání finančních prostředků řešiteli z režie grantů (dále jen Režie 30) v závěru roku 2014 stanovuji následovně:

  1. Vzhledem k termínům, vyhlášeným Ekonomickým odd. a Personálním a mzdovým odd. (zde), je jako poslední termín, ke kterému může být vypočtena částka Režie 30 pro rok 2014, stanoveno datum
    30. 11. 2014
    Daná částka bude vypočtena podle zaevidovaných dokladů, tj. objednávek a zálohových faktur schválených k termínu vyhlášeným EO a účetních dokladů, záloh na cestovní náhrady a drobných vydání dodaných na děkanát k 30. 11. 2014.
     
  2. Všechny termíny uvedené zde platí i pro čerpání Režie 30.

 

V Praze dne 6. 11. 2014

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 7. 11. 2014 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Andresová