Klinika zobrazovacích metod FNM a 2. LF UK

(doc. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.)

Klasické radiologické pracoviště bylo součástí motolské nemocnice od jejího vzniku. Vedl je významný odborník – profesor MUDr. Slavoj Věšín, který mu zajistil značný věhlas. Po jeho odchodu na katedru radiodiagnostiky Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů ve fakultní nemocnici Na Bulovce v 60. letech, nastoupil na jeho místo zkušený diagnostik primář MUDr. J. Holík. Když počátkem 70. let přibyla v novostavbě dětské nemocnice část pracoviště určená pro diagnostiku onemocnění dětí (do té doby byla prováděna na malém pracovišti v nalezinci a na rentgenovém oddělení při dětských klinikách) a od radiologického pracoviště ve FNM se oddělilo radioterapeutické oddělení, vznikly předpoklady pro vytvoření Ústředního radiodignostického oddělení FNM. Jeho přednostkou se stala docentka MUDr. Eva Kolihová, CSc. Po jejím odchodu do důchodu je přednostou docent MUDr. Stanislav Tůma, CSc. Od 1. května 1992 je pracoviště klinikou zobrazovacích metod.

Dvě třetiny veškerých vyšetření (62 %) se provádějí na dětské části kliniky. Ze všech vyšetření (dospělých i dětí) jsou nejčastějšími stále klasická vyšetření skiagrafická (46 %), sledovaná ovšem těsně ultrasonografií (43 %). Skiaskopické výkony mají jen 4% podíl. V souvislosti s rozvíjející se paletou intervenčních výkonů stoupá a rozšiřuje se počet angiografických vyšetření. Je dokladem trvalého vývoje tohoto úseku oboru od klasické radiodiagnostiky k významnému terapeutickému využití. Zastaralý přístrojový park byl v roce 1991 vylepšen instalací přístroje pro výpočetní tomografii, zakoupeného nadací Národ dětem (tj. nadací kliniky dětské onkologie). Obrovský počet vyšetření provedených již v průběhu zkušebního roku provozu (4000) dokládá jak naléhavou potřebu této metody, tak vysokou odbornou kvalitu prováděných vyšetření.

Ve výuce studentů 2. LF UK, která je zařazena společně s výukou nukleární mediciny do 4. roku studia (blok 3 týdny) navázala doc. Kolihová na výukové metody zavedené ještě na Karlově doc. MUDr. Oldřichem Šnoblem, DrSc., a dále je rozšířila. Ve výuce radiodiagnostiky dospělých s klinikou spolupracuje docent MUDr. Milan Cholt, CSc., přednosta radiodiagnostického oddělení FN Pod Petřínem. Snahou kliniky je udržet vysoký standard pregraduální výuky studentů a získat akreditaci pro postgraduální výchovu rentgenologů v pediatrické radiodiagnostice, případně v jejích jednotlivých technických podoborech.

Budoucnost kliniky zobrazovacích metod (s uplatněním a rozvojem diagnostických a léčebných metod) je principiálně spojena s technickým rozvojem oboru. Naděje se tedy upíná k modernímu přístrojovému vybavení při dostavbě dospělé části FNM. Mezi budoucí požadavky patří rozšíření sonografických vyšetření, vyšetření počítačovou tomografií a magnetickou rezonancí, včetně trojrozměrného zobrazování a příslušného zpracování obrazu. Kvalitní rentgenové přístroje s digitálním zpracováním obrazu by měly být základem rozsáhlé poliklinické či ambulantní části nemocnice, věnované nemocným s urgentními stavy. Přenos digitálně zpracovaného obrazu počítačovou sítí prakticky až k lůžku nemocného usnadní práci všech kliniků a zrychlí a zkvalitní léčebnou péči o nemocného a umožní dosáhnout pracovištím ve FNM současného světového standardu.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.