Klinika tělovýchovného lékařství FNM a 2. LF UK

(prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc.)

Z iniciativy profesora Švejcara, přednosty I. dětské kliniky FDL UK, bylo v roce 1960 zřízeno oddělení tělovýchovného lékařství v rámci tehdejší katedry nemocniční pediatrie. Jeho součástí bylo i pracoviště rehabilitace tehdejší Dětské nemocnice. Prvním vedoucím oddělení byl MUDr. Miloš Máček. Oddělení bylo od počátku zaměřeno na otázky léčebné rehabilitace, hodnocení reakce a adaptace na tělesnou zátěž se speciální pozorností na respirační, oběhový a pohybový systém. Oddělení bylo nejprve součástí I. dětské kliniky, od roku 1962 pak samostatným pracovištěm, které se později změnilo na katedru a v roce 1985 na kliniku. Tehdy se také oddělila rehabilitační část a stala se samostatným pracovištěm. Do roku 1988 je vedl prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc., a pak prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. Klinika se podílela na pedagogické, výzkumné, ale i na organizační práci. Patří mezi první průkopníky zátěžových testů u nás. Z této oblasti byla také publikována jedna z prvních souborných prací o zdatnosti a výkonnosti v roce 1967. Vydané monografie i odborné práce pokrývaly zejména fyziologii a patofysiologii tělesné zátěže, zatěžování dětí a mládeže vhodnou pohybovou stimulací, sportovní traumatologii, analýzu pohybových projevů a volbu i doporučení adekvátní tělesné aktivity ve vztahu k věku i oslabení. Klinika se významně podílela na rozsáhlém celosvětovém výzkumu fyzické zdatnosti v rámci Mezinárodního biologického programu. Je též autorem kriterií pro zatěžování dětí a mládeže systematickým sportovním treningem, která vypracovala na žádost vedení Mezinárodního olympijského výboru a FIMS. Řada těchto prací byla oceněna jak doma, tak i v zahraničí (např. Cena M. Plancka, Presidia Purkyňovy společnosti a pod.)

V oblasti pedagogické pokrývá klinika od svého konstituování plně výuku tělovýchovného lékařství pro studenty 4. ročníku 2. LF UK a fakulty tělesné výchovy a sportu UK (na které vyučuje také klinickou fyziologii). Seznamuje studenty v rámci výuky fyziologie a patologické fyziologie, se základy funkční diagnostiky, působí jako školící pracoviště postgraduálního studia pro subkatedru tělovýchovného lékařství a konečně zajišťuje speciální témata ze zátěžové diagnostiky a fyzické zátěže pro obory léčebné rehabilitace, pediatrie, ortopedie, dorostového lékařství a dalších.

Vědecko-výzkumná činnost se zaměřuje hlavně na studium reakce a adaptace na inadekvátní pohybovou stimulaci se zvláštní pozorností na její nedostatečnost, dále na určování obecné indikace pohybových programů v úzké vazbě na různé profesionální, věkové a zdravotní skupiny.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.