Klinika anesteziologie a resuscitace ILF a 2. LF UK

(doc. MUDr. Jan Pachl, CSc.)

Anesteziologicko resuscitační klinika (ARK) vznikla v roce 1973 jako pracoviště Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze. V roce 1988 se stala současně výukovou základnou pro pregraduální vzdělávání studentů tehdejší FDL UK pro obor anesteziologie a resuscitace. Přednostou byl v letech 1973–1990 profesor MUDr. Jiří Pokorný, DrSc., jeho nástupcem je od roku 1990 docent MUDr. Jan Pachl, CSc.

Do roku 1987 byla výuka studentů fakulty v oboru anesteziologie a resuscitace zajišťována v rámci výuky chirurgie, pediatrie a interního lékařství. V současné době probíhá výuka především v 5. ročníku studia formou týdenní blokové stáže. Kromě toho participuje klinika na výuce neodkladné péče s chirurgickou klinikou a s klinikami pediatrickými.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.