Dětská oční klinika FNM a 2. LF UK

(prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.)

V období existence pediatrické větve LF UK a v prvních letech po založení FDL UK vyučovaly oftalmologii tehdejší docentka MUDr. Věra Kadlecová, DrSc., a asistentka MUDr. Helena Lomíčková na II. oční klinice FVL. První učitelkou oftalmologie na FDL UK byla od září roku 1960 právě as. MUDr. Lomíčková, stále však na jmenované klinice. Dětská oční klinika v rámci FNM byla ustavena k 17. září 1979 a její přednostkou byla jmenována už profesorka Lomíčková, DrSc., která ji vedla do konce června 1986. Její nástupkyní se stala profesorka MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. Dobré přístrojové vybavení umožnilo rozvinout na klinice řadu speciálních operačních metod v mikrochirurgii dětského oka, zejména při kongenitálních patologických změnách.

Výuka oftalmologie získala založením kliniky podstatně příznivější podmínky. Zkvalitnila se i úzkou pospolitostí vysoce specializovaných pracovišť ve FNM. Probíhá ve formě 14denního bloku v 5. ročníku. Jako jediné specializované pracoviště pro dětskou oftalmologii se stala klinika i postgraduálním školícím pracovištěm.

Výzkumně se klinika zabývá problematikou komplexní terapie dětských glaukomů, dětskými uveitidami, strabologií, kontaktními čočkami (účast na vývoji nových typů, posuzování výsledků preklinických testů, koordinace klinického zkoušení, schvalování nových typů do výroby). Některé z uvedených studií řeší klinika ve spolupráci s I. a II. oční klinikou univerzity ve Vídni. Úzká spolupráce existuje s Ústavem experimentální mediciny a s Ústavem makromolekulární chemie AVČR.

Poslední aktualizace: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.