Ceny Adamových 2017 uděleny

16. listopadu 2017 předal děkan prof. Vladimír Komárek každoroční ceny Adamových, a to Cenu Ervína Adama MUDr. Petře Laššuthové, Ph.D., a Cenu Vlasty Adamové MUDr. Michaele Novákové, Ph.D. Podívejte se na fotografie z předávání; připravujeme rozhovory s oceněnými.

Cenu Ervína Adama uděluje fakulta za vynikající práci preventivního významu pro zdraví populace (v oblastech etiologie, patofyziologie, diagnostiky i terapie) a Cenu Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie, a to studentům nebo zaměstnancům do 35 let za články publikované v minulém kalendářním roce.

Dr. Petra Laššuthová s prof. Josefem Kouteckým, předsedou hodnotící komise, a děkanem Komárkem.
Fotografie na této straně: Michal Hladík (2. LF).
Dr. Michaela Nováková

 

 

Vydáno: 16. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.