Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu pro Mediky Boni

Absolventi 2. lékařské fakulty, lékaři z uskupení Medici Boni Jakub Hurych, Roman Štícha, Ivana Hanzalová, Ľudmila KřížováKateřina Tichá, získali za učebnici Lékařská mikrobiologie – repetitorium Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti věd o živé přírodě. Slavnostní předání proběhlo 28. června v pražské restauraci Hlávkův dvůr.

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu je udělována společně Nadací Český literární fond a Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní knižní práce z oblasti vědecké a odborné literatury publikované v České republice. Uděluje se ve čtyřech kategoriích.

Učebnici autoři připravili ze svých studijních zápisků z mikrobiologie a v září 2020 ji publikovalo nakladatelství Triton, letos v květnu následovalo druhé, aktualizované vydání.

Na webu jsme už dříve zveřejnili rozhovor s autory, o učebnici Medici Boni hovořili také v magazínu Univerzity Karlovy Forum.

Laudatio pronesl prof. Jan Motlík z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, přečíst si ho můžete zde.

Vydáno: 28. 6. 2021 / Upraveno: 31. 8. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora