Akademický senát 2. lékařské fakulty si zvolil nové předsednictvo

Volba proběhla na zasedání dne 17. února 2021, předsedou byl opětovně zvolen dr. Milan Trojánek.


Výsledky volby: 

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. (Klinika infekčních nemocí), získal 18 hlasů a byl zvolen předsedou senátu.

MUDr. Viktor Veselý (doktorské studium) získal 20 hlasů a stal se místopředsedou.

Doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. (Interní klinika), získal 4 hlasy a stal se členem předsednictva za pedagogickou komoru.

Bc. Martin Jirásek (Fyzioterapie) obdržel 2 hlasy a stal se členem předsednictva za studentskou komoru.

Dva hlasy byly neplatné.

Kompletní složení senátu pro funkční období 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023 naleznete zde.

Vydáno: 22. 2. 2021 / Poslední aktualizace: 22. 2. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.