V noci učit nebudeme

Oslavy 65 let osamostatnění fakulty, více peněz na výuku, navyšování počtu studentů. Čtěte rozhovor s děkanem prof. Vladimírem Komárkem o tom, co nás čeká v letošním akademickém roce.


Jaké události přináší nový akademický rok?

Začátek nového akademického roku 2018/2019 přináší několik bezprostředních radostí. Jednak slavíme výročí 65 let od osamostatnění fakulty, a k tomuto výročí vychází – doufám, že půvabná – knížečka mapující fakultní život v posledních cca 15 letech, pracovně pojmenovaná „Co v Kouteckém nebylo“. Knížka bude pokřtěna v pondělí 8. října na slavnostním setkání a věřím, že bude kladně přijata. Těším se na hudební vystoupení našich trombonistů nebo Lízy Kozákové (dříve Denysyuk), naší úžasné absolventky a zpěvačky. Překvapením bude historicky druhé představení připravené studentem šestého ročníku, „principálem“ Pavlem Tatíčkem, a jeho kolegy z řad studentů i pedagogů. Ve světové premiéře nám tentokrát přiblíží historii české patologie. Oslavy večer vyvrcholí tradičním karolinským koncertem, kde budou pro naši fakultu a její příznivce hrát Kateřina Englichová a Vilém Veverka. Potud ty radostné a příjemné události.

K těm radostnějším jistě patří i nedávný příslib peněz navíc pro fakultu. Můžete to blíže vysvětlit?

Dne 4. září schválila vláda usnesení o navýšení prostředků pro lékařské fakulty v příštích letech (viz např. zde nebo zde). Tyto peníze jsou určeny především k tomu, abychom mohli přijímat o 15 procent více studentů medicíny, a tudíž v budoucnu produkovat více absolventů, protože lékaři v různých částech republiky postupně vymírají a nemá je kdo nahradit. Peníze budou použity jak na zvýšení mezd stávajících pedagogů, tak i na přijetí nových učitelů. Kromě kvantitativních ukazatelů bude ministerstvo školství sledovat plnění cílů vedoucích k zlepšení kvality výuky.

Co konkrétně si pod zlepšením kvality výuky máme představit?

Na prvním místě to je aktualizace kurikula, inovativní výuka a využívání zpětné vazby ze studentského hodnocení. V podstatě to jsou úkoly, na jejichž plnění již začal pracovat nový proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti prof. Petr Marusič. Součástí inovace výuky bude dokončení elektronizace studijních materiálů a jejich dostupnosti v digitální podobě v aplikaci Moodle, a to ve spolupráci s ÚVI, konkrétně s paní magistrou Dvořákovou. Jedním z nástrojů ke zlepšení kvality výuky je rozšíření praktických dovedností pomocí simulačních modelů. Z prvního finančního příspěvku jsme pořídili unikátní virtuální anatomický pitevní stůl. V letošním roce bude k dispozici studentům na Klinice zobrazovacích metod a po otevření anatomických učeben v areálu na Plzeňské bude k dispozici tam. Studenti si tak budou moci nejprve vyzkoušet pitvu virtuální, a následně i skutečnou.

Jakou částku dostane 2. lékařská fakulta?

Z celkové částky, která by měla být podle počtu studentů rozdělována mezi všechny lékařské fakulty, můžeme počítat s každoročním příspěvkem ve výši cca 50 milionů Kč. V prvních letech, podobně jako ostatní fakulty, chceme dát nejvíc peněz na zajištění kvalitní výuky v prvních třech ročnících, ale je pochopitelné, že musíme motivovat všechny stávající kvalitní učitele, abychom je udrželi na fakultě, a současně je odměnili za to, že budou učit více studentů. Zároveň chceme přitáhnout nové kvalitní učitele a dlouhodobě stabilizovat personální zajištění výuky.

Nepromítne se navýšení počtu přijímaných studentů negativně např. do obsazenosti studijních kroužků?

Jednoznačně jsem rozhodl, že v souladu s nedávno vydaným opatřením děkana nebude navyšován počet studentů v kruhu. Pokud se po přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 zapíše na fakultě o 27 studentů navíc, tak vytvoříme dva další kruhy, čímž se průměrný počet studentů v kruhu dokonce o něco sníží. Co se týče výuky, můžu slíbit, že nebudeme učit v noci... nicméně odpolední výuka bude v některých předmětech nezbytná. S některými přednosty ústavů zajišťujících výuku v prvním ročníku jsem již jednal. V nejbližší době plánuji na toto téma setkání s Pedagogickou komisí akademického senátu a společně připravíme strategický plán realizace vládního usnesení.

Vydáno: 8. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková