Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Děkan 2. lékařské fakulty

 

 

 

 

 

 


Děkanův komentář k práci kolegia po roce ve funkci

Co byste vyzdvihl a jak byste komentoval práci kolegia po prvním roce působení?

Převzal jsem dobře pracující studijní proděkany, vědeckého proděkana, Michala Pelíška. Pavel Kolář jako proděkan pro rozvoj věnoval neuvěřitelných sil a času přestavbě poslucháren a dostavbě Plzeňské. Vojtěcha Havlase jako proděkana pro specializační vzdělávání respektují na Ministerstvu zdravotnictví, kde se rozhoduje, zda se postgraduální vzdělávání ponechá fakultám, anebo se vrátí pod IPVZ. Společně s Markem Babjukem se každý týden setkáváme s přednosty, s kterými mluvíme o personálně-ekonomicko-efektivních otázkách: kde se nedaří vědě a zda mají trojgenerační rozvrstvení pedagogů. Alena Kobesová se stará o rehabilitaci, fyzioterapii a ošetřovatelství. Ondřej Hrušák zlepšuje přijímání a nabírání zahraničních studentů, Petr Marusič se věnuje hodnocení jiných úspěchů a jak harmonizovat hospodaření pracovišť. Jan Starý napravuje, co se zanedbalo v zahraničních kontaktech v době, kdy o ně nikdo nepečoval; nově například vykazujeme i výjezdy, které se dřív neregistrovaly, a mírně vzrostl počet pedagogických výjezdů. Martina Mudrová se jako tajemnice dobře ujala působení směrem k univerzitě, přípravy projektů a programů v nových výzvách a koordinace aktivit.


Curriculum vitae

Vzdělání, specializace a akademické hodnosti

1973 MUDr. – všeobecné lékařství,  FDL UK  
1979 Atestace z pediatrie
1982 Atestace z dětské neurologie
1983 Specializace v EEG
1993 Habilitace – obor neurologie
2000 CSc. – neurologie na 1. LF UK 
2002 Certifikát EUREPA „European epileptologist“
2009 Jmenování profesorem UK – obor neurologie  

Zaměstnání

1991–dosud přednosta Kliniky dětské neurologie 2.LF  UK a FN Motol
1990–1991 poradce ministra, ředitel odboru zdravotně sociální péče MZ ČR
1984–1990 sekundář, vedoucí elektrofyziologické  laboratoře FN Motol
1979–1984 samostatný dětský neurolog Praha 4
1973–1979 sekundární lékař OUNZ Teplice

Zahraniční stáže a spolupráce

Epileptologické centrum Heemstede (Holandsko), dále  Centra pro epilepsii  v  Clevelandu (USA) a Bielefeldu (Německo), Univerzita Leuven (Belgie), Miami Children Hospital  (USA)

 


Viz také

 

Kdo je profesor Vladimír Komárek

Doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Rozhovor před jmenováním profesorem

Budu spořivý a nepříjemný. S Vladimírem Komárkem o plnění volebního programu, dlouhodobých plánech fakulty a básnickém bydlení ve funkci. Rozhovor po deseti měsících ve funkci

Vydáno: 6. 5. 2015 / Upraveno: 23. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.