Povznést se tak na chvilku nad naše pozemské trápení

Ve středu 25. října 2017 se udál další z tradičních fakultních koncertů, věnovaný prof. Josefu Kouteckému a jubilujícímu prof. Otto Hrodkovi, zahrálo Panochovo kvarteto. Přečtěte si reportáž Martina Vidličky, studenta 3. ročníku Všeobecného lékařství, a prohlédněte fotografie, kterými se uvádí nastupující fakultní fotograf Michal Hladík.


„Když bůh tvořil svět, poslouchal při tom klasickou hudbu. Člověk, když poslouchá vážnou hudbu, stává se proto na chvíli bohem.”

Podzimní fakultní koncert, uspořádaný k zahájení školního roku, umožnil každému z posluchačů ochutnat alespoň malé sousto z repertoáru světových skladatelů a povznést se tak na chvilku nad naše pozemské trápení. I když to nakonec žádná chvilka nebyla, oficiální začátek byl už v půl sedmé a prodlužovalo se téměř až do devíti.

Publikum tentokrát vděčí za kulturní zážitek Panochovu smyčcovému kvartetu, které tvoří Jiří Panocha (1. housle), Pavel Zejfart (2. housle), Miroslav Sehnoutka (viola) a Jaroslav Kulhan (violoncello). Jejich fenomenální vystoupení zpočátku přeneslo celý sál do 18. století prostřednictvím Mozartova 1. smyčcového kvarteta Lodi (podle města v severoitalské Lombardii). Plynule nás pak provedli o pár let později k tvorbě Franze Schuberta. Obě kompozice potěšily hlavně příznivce živé, hravé, energií nabité hudby. Po přestávce pak obrátili list a přišla řada na De ma vie (Z mého života) od Bedřicha Smetany v e moll. Reakcí na tuto silně emocionální a temperamentní tvorbu českého skladatele byl neutichající potlesk, který Panochovo kvarteto odměnilo přídavkem od Antonína Dvořáka. Podle rozdílu v intenzitě potlesků se zdálo, že publikum více ocenilo tvorbu domácích autorů.

V úvodním slovu pan děkan Komárek vřele poděkoval za dlouholetou práci prof. Hrodkovi, který se společně s prof. Kouteckým, jemuž bylo vystoupení Panochova kvarteta věnováno, zasloužil o vznik a počátky dětské hematoonkologie v České republice.

Je dobře, že fakulta nezapomíná na kulturu a pořádá pravidelné koncerty vážné hudby. Vedení fakulty za to patří velké poděkování.

Součásti programu byl i pestrý raut, mezi nápoji nechybělo kvalitní víno.

Kulturní události, jakou byl i podzimní koncert 2. lékařské fakulty, jsou pro studenty i pedagogy nejen příjemnou relaxací, ale pomáhají také na svět novým tvůrčím myšlenkám. Doufám, že se do budoucna budou těšit ještě větší účasti.

Vydáno: 31. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.