Mentorský program pro mladé vědce z oblasti duševního zdraví dětí a adolescentů

6. výzkumný seminář Helmut Remschmidt Research Seminar (HRRS), určený pro mladé výzkumníky v oblasti dětského duševního zdraví, se letos na podzim poprvé konal v České republice. Hlavní téma znělo: Děti v riziku duševní poruchy.


V průběhu pěti dnů pracovalo 22 účastníků z 18 zemí společně s devíti mentory ze zahraničí a ČR (mj. M. Goetz, M. Hrdlička, R. Ptáček nebo M. V. Rodriguez) na svých vědeckých projektech a získávalo základní poznatky nezbytné k úspěšné výzkumné práci. HRRS se tradičně koná v pořadatelské zemi následujícího světového kongresu International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (ACAPAP). Seminář se uskutečnil za podpory nadací Agrofert.

Zařazení do HRRS programu proběhlo na základě výběrového řízení, kdy čtyři revieweři nezávisle posuzovali kvalitu zaslaných návrhů projektů, na kterých jednotliví kandidáti pracují a chtěli by je na semináři posunout kupředu, jejich dosavadní vědecké a publikační aktivity a motivační dopis. „Vzhledem k unikátní příležitosti, kdy se HRRS poprvé konal v zemi bývalého východního bloku, byla výzva k přihlášení do programů prioritně orientována na postkomunistické země,“ uvedl hlavní organizátor dr. Goetz. Mezi účastníky tak byli kromě dvou Čechů dětští psychiatři a psychologové např. z Rumunska, Ruska, Ukrajiny, Moldávie, Albánie, Maďarska, Polska, Slovinska nebo Srbska a dalších zemí. „Program každého dne byl velmi intenzivní. Zahajovalo se dvěma plenárními přednáškami mentorů, pak následovala práce na projektech, se kterými kolegové přijeli, vždy ve skupinách tvořených čtyřmi až pěti začínajícími výzkumníky a dvěma mentory. Každý projekt byl přednesen, oponován a v konkrétních bodech vylepšován. V pozdním odpoledni následovala společná debata o tématech dne a práci na projektech v rámci celé skupiny. Na závěr každého dne se konal společenský a sportovní program, kde šlo nejen o relaxaci, ale také to byl prostor k dalším neformálním diskusím. Pro letošní seminář byl zvolen Resort sv. Kateřina, situovaný v inspirující krajině Vysočiny a příhodně izolovaný od pokušení, jež skýtá moderní civilizace,“ doplnil dr. Goetz.

Témata přednášek zahrnovala oblasti, jako je etika výzkumu a vědeckého chování, hovořilo se o tom, jak vést studii s omezenými zdroji, na programu byly i semináře o metodologii, statistice, přípravě prezentace a publikací nebo velmi oceňovaný workshop o čtení vědeckých prací, který uspořádal profesor Hrdlička. Nedílnou součást tvořily prezentace korespondující s hlavním tématem letošního HRRS, např. o dlouhodobém vývoji dětí rodičů s alkoholismem nebo diskuse o dopadu institucionální péče v dětství na duševní zdraví apod.

„Mentoři byli až překvapeni úrovní projektů ze zemí, které mají velmi těžké ekonomické podmínky a kde začínající vědci často nemají příležitost přidat se k fungujícímu týmu. S úctyhodným úsilím a odhodláním zahajují vlastní výzkum téměř sami. O to více si lektoři kurzu jejich práce vážili a všichni se snažili maximálně využít času, který takto unikátní seminář poskytl,“ zhodnotil letošní setkání dr. Goetz.

Krátce z historie HRRS

Se semináři začali v Německu v 70. letech minulého století Helmut Remschmidt a jeho kolega Martin Schmidt. Jejich cílem bylo pomoci mladým psychiatrům zaměřeným na děti a dospívající získat kvalifikaci pro výzkumnou a akademickou kariéru. Podmínkou pro zařazení do programu byl zájem věnovat se akademické kariéře v oboru dětské psychiatrie, vybírali se zájemci, kteří již publikovali jeden nebo dva články.

Koncem 90. let zahájili H. Remschmidt a M. Schmidt „Evropský výzkumný seminář“ pro mladé vědce. První seminář se konal v roce 1998 v Heidelbergu a velmi se podobal modelu vytvořenému v časných německých seminářích. V letech 2001–2006 se uskutečnilo pět dalších evropských výzkumných seminářů, které se všechny konaly v Itálii. Cílem evropských seminářů bylo pomáhat mladým evropským výzkumníkům v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících, aby usilovali o akademickou a výzkumnou kariéru. Během svého funkčního období prezidenta IACAPAP (International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions) navrhl dr. Remschmidt rozšířit evropské výzkumné semináře na mezinárodní úroveň. V červnu 2007 se uskutečnil první jihoamerický výzkumný seminář v Brazílii v Porto Alegre. Celkově se HRRS seminářů i jejich „předchůdců“ doposud zúčastnilo více než 300 osob z více než 40 zemí. Později bylo rozhodnuto, že HRRS se vždy uskuteční v pořadatelské zemi nadcházejícího světového kongresu IACAPAP, obvykle 6 až 12 měsíců před kongresem, aby mladí vědci mohli zaslat vlastní příspěvek na tento kongres. První oficiální HRRS se proto uskutečnil v Turecku (Istanbul, 2007), následovala Čína (Peking, 2010), Francie (Paříž, 2012), Jihoafrická republika (Stellenbosch, 2013), Kanada (Kannanaskis, 2015) a naposledy letos Česká republika (Svatá Kateřina, 2017).

23. světový kongres IACAPAP se bude konat od 23. do 27. června v Praze, jeho předsedou je MUDr. Michal Goetz, Ph.D., z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Více informací o kongresu najdete zde.

„Jsem ohromen tím, kolik účastníků našich seminářů žije a pracuje ve velmi obtížných podmínkách, v zemích, kde probíhají válečné konflikty, hrozí násilí nebo vysídlení. Přesto jsou motivováni dělat vědu. Věříme, že věda stojí nad všemi úrovněmi politiky, násilí a celosvětových nepokojů. Věda může tato protivenství překonat. Jsme přesvědčeni, že HRRS může poskytnout platformu k propojení výzkumných pracovníků v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících po celém světě,“ hodnotí smysl seminářů jejich zakladatel Helmut Remschmidt.

Vydáno: 1. 12. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková