Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 2013

Letošní ročník Dne otevřených dveří se uskutečnil 14. 1. v tradičních prostorách Velké posluchárny.
Přestože 1. lékařská fakulta i LF v Hradci Králové měly své Dny otevřených dveří naplánovány na stejné datum, byla účast tak jako každý rok rekordní. I letos se místa k sezení zaplnila již minimálně 15 min. před začátkem a všem později příchozím jsme mohli nabídnout pouze (neméně pohodlná) místa na schodech.
Po drobném organizačním průtahu, který úspěšně zodpověděl otázku „kolik lidí je schopna Velká posluchárna pojmout“, jsme konečně začali. První se slova ujal děkan Ondřej Hrušák, všechny příchozí uvítal a jednoduše vysvětlil, proč si vybrat právě 2. LF.
Po děkanovi se mikrofonu chopil prof. Trka, který s vědeckou přesností podložil děkanovo tvrzení fakty, tj. srovnáním naší fakulty s jinými LF a popisem toho, jak u nás studium doopravdy vypadá. Po proděkanu Trkovi pokračoval proděkan Pelíšek s představením historie naší fakulty a významných osob spojených s Fakultou dětského lékařství (naše fakulta se jmenuje „2. lékařská fakulta“ až od roku 1990).
Přiblížit, jak probíhá přijímací řízení a jak se na něj připravit, to byl úkol pro prof. Kodeta a prof. Sedláčka. Mimo jiné prof. Kodet zmínil, že úkolem druhého kola – pohovoru – není se dozvědět, jak se onen uchazeč na pohovor připravil, ale více zjistit o něm samém. Protože lékař musí mít na paměti, že pacient není jen soubor čísel a výsledků, ale především člověk.
Následně jsme s prof. Komárkem představili akademický senát, já jsem svůj proslov prodloužil o „proč si vybrat 2. LF z pohledu studenta“, resp. jak důležitou roli pro budoucnost mají vaši spolužáci a kvalitní studijní zázemí v podobě školní hospody.
Po vyčerpávajícím úvodu rozdal doc. Leffler mikrofony a zahájil debatu, kdy pedagogové odpovídali na dotazy směřující většinou k přijímacímu řízení a k možnostem zahraničních stáží. Den otevřených dveří byl zakončen prohlídkou jednotlivých pracovišť.
 
Rád bych poděkoval všem, kteří přes nepřízeň počasí dorazili, a také všem zúčastněným pedagogům.
 
Štěpán Čapek

 

Vydáno: 5. 2. 2013 / Odpovědná osoba: MUDr. Jana Djakow