Opustil nás doc. Luděk Vajner

V pátek 25. května 2018 zemřel po dlouhé nemoci, přesto ale nečekaně pan docent MVDr. Luděk Vajner, CSc., ve věku 63 let. Poslední rozloučení se bude konat v pondělí 4. 6. 2018 v 15.15 v obřadní síni krematoria Motol. Ohlédl se za ním dr. Jiří Uhlík.


V pátek 25. května 2018 zemřel po dlouhé nemoci, přesto ale nečekaně, pan docent MVDr. Luděk Vajner, CSc., ve věku 63 let. Pan docent působil na naší fakultě 24 let, byl dlouholetým vedoucím Ústavu histologie a embryologie. Studenti ho poznali jako vynikajícího přednášejícího, autora skript i jako přísného, ale spravedlivého examinátora. Na základě studentského hodnocení byl dvakrát oceněn mezi nejlepšími učiteli roku. Kolegové znali pana docenta jako všestranně orientovaného histologa, autora řady citovaných vědeckých prací. Přátelé budou na pana docenta vzpomínat i jako na výjimečného znalce přírody, skauta, milovníka vědecko-fantastické literatury a filmu. V osobě pana docenta odešel také milující otec a dědeček. Čest jeho památce. Ať ho provází síla.

MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D.
V Praze dne 27. května 2018

Poslední rozloučení s docentem Vajnerem se bude konat v pondělí 4. 6. 2018 v 15.15 v obřadní síni krematoria Motol. Budeme moc rádi, pokud s námi budete chtít i po smutečním obřadu zavzpomínat v klubu Dr. Voják, který bude pro nás otevřen od 16.30.

Rodina a přátelé

Vydáno: 29. 5. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.