Harmonogram a podmínky zápisů do vyšších ročníků pro akademický rok 2019/2020

Všichni studenti si k zápisu přinesou vytištěný formulář „Výsledky zapsaných povinnost“ a kopii indexu za předcházející akademický rok.

Zápisy budou probíhat elektronicky pro studenty, kteří se budou zapisovat do 2. a vyšších ročníků bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu. Studenti, kteří se budou chtít elektronicky zapsat, musí mít splněny všechny studijní povinnosti. Elektronický zápis bude probíhat v termínu od 2. 9. 2019 do 30. 9. 2019.

Zápis do 1. ročníků se provádí odlišným způsobem.

Zápis pro 1. ročníky:

10. 6. 2019 v 9.30 v Malé pravé posluchárně pro nejlepší uchazeče SP Bc. Fyzioterapie.

14. 6. 2019 v 9.30 ve Velké posluchárně pro nejlepší uchazeče SP Všeobecné lékařství.

Další termíny pro přijaté uchazeče:

27. 6. 2019 v 9.00 ve Velké posluchárně pro SP Všeobecné lékařství.

28. 6. 2019 v 9.00 ve Velké posluchárně pro SP Bc. Fyzioterapie, Bc. Všeobecné ošetřovatelství, Bc. Pediatrické ošetřovatelství

a SP Specializace ve zdravotnictví – SO NMgr. Fyzioterapie

Zápis pro 1. ročník – zahraniční studenti:

23. 9. 2019 – od 9.00 ve Velké posluchárně

Zápis do vyšších ročníků:
SP Všeobecné lékařství

Ročník

Datum

Hodina

Studijní referentka

2. ročník

17. 9. 2019

10.00–12:00

Hedvika Hubáčková

3. ročník

19. 9. 2019

10.00–12:00

Hedvika Hubáčková

4. ročník

17. 9. 2019

10.00–12:00

Andrea Komarová

5. ročník

18. 9. 2019

10.00–12:00

Andrea Komarová

6. ročník

19. 9. 2019

10.00–12:00

Andrea Komarová

       
SP Specializace ve zdravotnictví – SO NMgr. Fyzioterapie

2. ročník

20. 9. 2019

10.00–12.00

Jana Ocelková, DiS.

       
SP Bc. Fyzioterapie

2. a 3. ročník

17. 9. 2019

10.00–12.00

Jana Ocelková, DiS.

       
SP Všeobecné ošetřovatelství, SP Pediatrické ošetřovatelství

2. a 3. ročník

19. 9. 2019

10.00–12.00

Jana Ocelková, DiS.

SP Všeobecné lékařství (anglická paralelka) – zahraniční studenti

2.–6. ročník

17., 18. a 19. 9. 2019

10.00–12.00
13.00–15.00

Ing. Karolína Francová

 

Created: 19. 6. 2019 / Modified: 19. 6. 2019 / Responsible person: Ing. Karolína Francová