Official Faculty Department Names

department's name full / shortened
Anatomický ústav 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2. LF UK
Centrum bioinformatiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2. LF UK
Děkanát 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2. LF UK
Děkanát – správa budov 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2. LF UK
Dermatovenerologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce
2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Dětská psychiatrická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Dětské kardiocentrum 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Farmakologický ústav 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2. LF UK
Fotolaboratoř 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2. LF UK
Gynekologicko-porodnická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Chirurgická klinika ÚVN 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha
2. LF UK a ÚVN
Interní klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Kardiologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Klinika dětské chirurgie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Klinika dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Klinika infekčních nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce
2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Klinika ušní, nosní a krční 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Klinika zobrazovacích metod 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Neurologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Oční klinika dětí a dospělých 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Oddělení informačních systémů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Onkologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Pneumologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Urologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Ústav biofyziky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2. LF UK
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Ústav epidemiologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2. LF UK
Ústav fyziologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2. LF UK
Ústav histologie a embryologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2. LF UK
Ústav imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Ústav jazyků 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2. LF UK
Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2. LF UK
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Ústav lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Ústav neurověd 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2. LF UK
Ústav ošetřovatelství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Ústav patologické fyziologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2. LF UK
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Ústav soudního lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce
2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Ústav tělesné výchovy 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2. LF UK
Ústav vědeckých informací 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
2. LF UK a FN Motol
Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2. LF UK
Výukové pracoviště praktického lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2. LF UK
Published: 5. 11. 2012 / Last update: 12. 9. 2016 / Responsible person: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.